Prvi romski Lokalni akcioni plan

U Tuzli je održan Treći sastanak radne grupe za izradu Prvog romskog Lokalnog akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja Roma u Tuzli. U izradi akcionog plana učestvuju predstavnici nadležnih institucija i organizacija kao i pojedinci pripadnici romske nacionalne manjine, aktivisti u nevladinim organizacijama, u oblastima kojim se tretiraju pitanja romske nacionalne manjine. Planirana sredstva za izradu ovog plana iznose 4 miliona i 800 hiljada KM.

 Više u video prilogu…

Snimatelj: Mirsad Jusić

Novinarka: Maida Burgić

Nedžad Jusić, vijećnik GV Tuzla

Samir Arnaut, Služba za ljudska prava u uredu OSCE-a Tuzla

Pročitajte...