PSBIH: Tematska sjednica “Ljudska prava žena u Bosni i Hercegovini“

Tematska sjednica “Ljudska prava žena u Bosni i Hercegovini“, u organizaciji Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH zakazana je za danas sa početkom u 10.00 sati.

Na tematskoj sjednici predviđena je “Prezentacija Izvještaja o dosadašnjim benefitima od usvajanja Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini i Izvještaja o poštivanju/stanju ženskih ljudskih prava u BiH, kao i rasprava na temu ” Poštivanje prava žena iz ugla nevladinog sektora”.

Cilј оdržаvаnjа ovoga skupa da se kroz raspravu i formiranje zaključaka doprinese poboljšavanju stanja ljudskih prava žena u bosanskohercegovačkom društvu.

Osim članova Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH na tematsku sjednicu pozvani su i poslanici i delegati Parlametarne skupštine BiH, predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ombudsmeni za ljudska prava, gender centri Federacije BiH i Republike Srpske, te predstavnici međunarodnih i nevladinih organizacija.

Pročitajte...