PUFBiH: U januaru naplaćeno 384,7 miliona KM javnih prihoda

Porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine u januaru ove godine uplatili su 384.715.473 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava FBiH, što je za 15.391.835 KM više u odnosu na januar 2017. ili iskazano u procentima više za 4,17 posto.

Ukupna naplata direktnih poreza manja je za 4.407.935 KM ili za 3,34 posto u januaru ove godine u odnosu na januar 2017.

Poreza na dobit naplaćen je u iznosu  17.500.605 KM, što je više za 33,93 posto ili 4.433.813 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 39,65 posto ili za 3.748.836 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 18,97 posto ili za 684.978 KM. Porez na imovinu naplaćen je u iznosu  16.696.030 KM, što je više za 18,46 posto ili za 2.601.972 KM, dok su ostali porezi naplaćeni u iznosu  153.926 KM, što je više za 7,12 posto ili za 10.234 KM. Porez na dohodak naplaćen je u iznosu  32.824.925 KM, što je povećanje za 13,91 posto ili za 4.008.649 KM, a naknade i takse naplaćene su u iznosu  38.752.718 KM, što je manje za 31 posto ili za 17.409.713 KM.

U januaru 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu  257.047.122 KM, što u odnosu na januar 2017. godine predstavlja povećanje za 19.778.192 KM ili iskazano u procentima za 8,34 posto.

Kada je riječ o naplaćenim doprinosima, doprinosi za PIO/MIO iznose 142.169.576 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje 102.841.074 KM, a doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 12.036.472 KM.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika zaključno sa 31. januarom ove godine je 511.318, navodi se u saopćenju Porezne uprave FBiH.

(RTVTK/FENA) D.V.

Pročitajte...