Putujte i učite jezike uz podršku Erasmus plus programa za mlade

Erasmus plus program spominjan u kontekstu razmjene studenata tokom bolonjske reforme visokog obrazovanja, nije samo i usko vezan za studente. Ovaj program mogu koristiti i drugi mladi ljudi, te organizacije civilnog društva da putuju, uče i rade sa mladima iz drugih sredina. O mogućnostima ove vrste razmjene danas su mladima sa područja cijelog Tuzlanskog kantona govorili predstavnici PRONI centra, a na poziv kantonalnog Ministasrtva za kulturu, sport i mlade.

novinar Azra Mešić

Proni centar je kontakt tačka za program Erasmus plus mladi, od 2014. godine. Pomaže mladima da putuju, da se obrazuju i dodatno usavrše svoja znanja kroz projekt koji se nekad zvao Evropski volonterski servis, a sada se zove Evropske snage solidarnosti. Svaka mlada osoba može da ode na period od dva do dvanaest mjeseci da volontira i doprinese određenoj lokalnoj zajednici, a ujuedno nauči jezik zemlje u kojoj je i da upozna druge mlade ljude, kažu u Proniju.

– To je Njemačka, Italija, Francuska, Turska i sve ove zemlje koje su u okruženju našem. Tako da je program dobar za mlade ljude što se tiče putovanja i učenja, a također pruža mogućnost i institucijama kulture, nekim drugim vlastima da dobiju i ugoste volontere, ne samo da odavde putuju, nego i da dođu ovdje, da vi ugostite volontera koji bi došao i pomogao u razvoju vaše lokalne zajednice, pojašnjava za dnevnik RTVTK Jasmin Jašarević, generalni menadžer PRONI centra.

Djelatnici PRONI centra čije je sjedište u Brčkom, INFO dan u Tuzli su održali na poziv Ministarstva za kulturu, sport i mlade kojima je i namijenjen Erasmus plus.

– Ono što naš cilj je da im damo početne impute, da im pružimo pomoć, podršku i logistiku. Da prepoznaju i kasnije da mogu da prate konkurse i prilike te, za apliciranje, jer smo u radu dosadašnjem uočili da im sa tog aspekta projektnog menadžmenta nedostaje iskustva, kaže Slavena Vojinović, ministrica za kulturu, sport i mlade TK.

Promocije prilika Erasmus plus programa za mlade pratili su predstavnici organizacija i građanskih udruženja, te ustanova kulture i škola iz cijelog Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...