Radončić: Koordinaciono tijelo uradilo strateški posao (VIDEO)

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić je na pres-konferenciji u Sarajevu kazao da je Koordinaciono tijelo za zaštitu i spašavanje završilo stratešku etapu, odmah su popisali sve neophodne potrebe dva entiteta i Distrikta Brčko i organizirali informativno-donatorsku konferenciju 23. marta.

Podsjetilo je da je bilo više od 20 ambasadora i još toliko međunarodnih institucija koje se bave humanitarnim radom i pomoći.

– Nakon toga, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija je dobio pismo od evropskog komesara za proširenje, u kojem nas informišu da smo dobili 80 miliona i 500 hiljada KM kao prvu pomoć Evropske unije. Ja mislim da smo na toj konferenciji obezbijedili još dvadesetak, tako da je Koordinaciono tijelo uradilo strateški posao – naveo je Radončić.

Također, dodao je on, odredili su kontakt tačke između entitetskih i drugih kriznih štabova sa međunarodnim donatorima.

– Završili smo posao da sutra Vijeće ministara BiH, ako se usvoji, otvori podračun za inozemne i domaće donatore kojim će isključivo raspolagati Vijeće ministara BiH. Ono će donositi odluke, nikakav pojedinac. Mislim da je time, sa još nekoliko važnih stvari sa kojima smo otišli prema Vijeću ministara BiH, u strateškom smislu Kooridnaciono tijelo za zaštitu i spašavanje završilo svoju stratešku ulogu. Ono sada postaje, figurativno, jedno veliko skladište u koje će dolaziti humanirana roba, razne medicinske potrepštine, od kreveta, lijekova, respiratora, testova… – posjanio je ministar Radončić.

Smatra da je sada faza kada to tijelo treba prepustiti menadžerima “a da operativno to rade knjigovođe, računovođe i humanitarni operativci”.

– Mislim da sada Koordinaciono tijelo ima sva iskustva i koordinate kako da se ta pomoć dijeli, i ja kao ministar sigurnosti i predsjednik jedne velike stranke, ne želim da imam kontakt sa humanitarnim radom, jer to mnogo bolje od mene znaju stručnjaci iz tog područja. Ne želim da imam direktan doticaj sa donacijama – istaknuo je Radončić.

Također, dodao je on, Ministarstvo sigurnosti BiH mora da nastavi da radi u svom punom kapacitetu, ima i previše posla.

– Znate da smo bili u mnogočemu lideri, sada su na redu praktično naši krizni štabovi. Entitetski štabovi su se konsolidirali, kantonalni također. Mislim da sada Koordinaciono tijelo, i naše i u Federaciji čak, treba da vodi neko iz medicinske struke, da li je to infektolog, epidemiolog ili neki vrsni menadžer iz zdravstva, neka odrede nadležni organi – naveo je ministar sigurnosti BiH.

Napomenuo je da će se on, kao ministar sigurnosti, apsolutno i dalje u maksimalnom kapacitetu nastaviti baviti svojim poslom, koordinacijom, radom, pomoći i svim onim što Ministarstvo sigurnosti zahtijeva.

Na ovaj način, kako kaže, želi da se rasporede snage, dodajući da “imamo dovoljno ljudi da se sada mogu baviti Kooridnacionim tijelom na način kako je to bilo ranije, a ranije je uvijek bilo da je zamjenik ministra sigurnosti predsjednik ovog koordinacionog tijela”.

Dodao je da je on tu dužnost preuzeo na mjesec dana, “da se stvari uhodaju”.

Ministar Radončić je također kazao da je Koordinaciono tijelo, primjećujući nedostatke s terena, tražilo da im oba entitet, i Federalna vlada i Vlada RS, Distrikta Brčko, odnosno njihovi krizni štabovi naprave sve ono što je neophodno Bosni i Hercegovini da bi joj se pomoglo u ovom trenutku.

– Sa tim veoma detaljnim spiskom, koji je urađen izuzetno precizno, mi smo upoznali donatore, podijelili to na engleskom jeziku svim ambasadama, svim donatorskim institucijama – naveo je Radončić.

Moramo, naglasio je on, ohrabriti naše ljude da se posvete i proizvodnji, ne samo medicinske opreme, nego i svega drugoga i što je najvažnije da poštuju sve naredbe svojih kriznih štabova.

Ministar Radončić je, odgovarajući na novinarsko pitanje da li će osobe koje krše mjere nadležnih institucija biti krivično gonjene, odgovorio je da one moraju biti krivično gonjene.

– Ljudi koji hodaju i šire virus su praktično hodajuće ubice i država ima pravo da zaštiti većinu, odnosno ljude koji se pridržavaju toga, tako što će pokrenuti krivičnu odgovornost. Toga će sigurno biti – kazao je Radončić.