RAK: Više od tri milona građana BiH koristi internet

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) je objavila Izvještaj o rezultatima godišnje ankete korisnika RAK dozvola za pružanje internet usluga u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu.

U periodu obuhvaćenom istraživanjem, zaključno sa 31.12.2017. godine, u Bosni i Hercegovini je ukupno djelovalo 70 pružalaca internet usluga.

Rezultati ankete su pokazali da je u 2017. godini u Bosni i Hercegovini bilo ukupno 700.578 internet pretplatnika. Agencija procjenjuje da je u istom periodu bilo 3.064.072 korisnika interneta, odnosno da stopa korištenosti interneta u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu iznosi 86,77%.

Kada je u pitanju pristup internetu, u 2017. godini dominantna vrsta internet pristupa bio xDSL, čiji broj pretplatnika čini 56,83% od ukupnog broja širokopojasnih pretplatnika u BiH, dok se na drugom mjestu nalaze pretplatnici kablovskog pristupa čiji broj pretplatnika čini 33,41% od ukupnog broja širokopojasnih internet pretplatnika.

Podaci pokazuju da je korištenje interneta u Bosni i Hercegovini u stalnom porastu, sa posebnim akcentom na upotrebu širokopojasnih usluga.

Agencija očekuje da će dalja liberalizacija tržišta telekomunikacija i uvođenje novih tehnologija omogućiti brži i pristupačniji internet, kao preduslov za napredak ekonomije i društva u cjelini.