Ramić: Zadržati fokus na povatku jer taj proces nije završen

BANJA LUKA, 29.decembra (FENA) – Cilj Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica je da zadrži fokus javnosti i donatora na povratku, koji nije završen, te da pokušamo u saradanji s lokalnim vlastima da učinomo sve da se povratnici što značajnije integriraju u mjesta gdje su se vratili, naglasio je danas resorni ministar Edin Ramić.

Federalno ministarstvo je, kazao, da u ovom mandatu 2015.-2018.raspolaže s godišnjim budžetom od oko 23 miliona KM, namjenjenih za podršku procesu povratnika, od čega je više od polovine uloženo u entitet RS ili će biti uloženo.

-To znači da će za četiri godine Vlada FBiH na područje entiteta RS investirati nešto više od 50 miliona KM, kroz različite programe, obnove porušene infrastrukture, izgradnje stambenih objekata, zapošljavanja, stipendiranja mladih i drugo – rekao je Ramić u izjavi novinarima.

-Bez obzira na sva stredstva koja imamo, nemamo ni blizu kapaciteta da zbrinemo sve ljude koji se žele vratiti svojim kućama. Taj broj zainteresiranih osoba u statusu raseljenih je još 90.000. Nažalost, kažnjeni su oni koji su svojim sredstvima obnovili svoje objekte i neće moći da dobiju podršku države ili oni koji su stambeno pitanje riješili u jednom entitetu, jer gube pravo na to u drugom – rekao je federalni resorni ministar.

Cilj za naredni period je, kazao je, da se značajnije povežu s investitorima iz dijaspore.

Ovo ministarstvo je danas u Banjoj Luci organiziralo tematsku konferenciju o temi ”Saradnja institucija u implementaciji procesa povratka”, kojoj prisustvuju entitetski ministri za pitanja izbjeglica i raseljenih, potpredsjednici Republike Srpske iz reda hrvatskog i bošnjačkog naroda, kao i predstavnici Narodne skupštine RS i Parlamenta FBiH uključeni u rad na pitanjima od interesa za povratničku populaciju, te predstavnici povratnika na lokalnom nivou vlasti u RS-u, kao i resornih kantonalnih ministarstava.

Tematski okvir konferencije obuhvatio je pregled dosadašnjih aktivnosti institucija u periodu 2015.-2017., oznaživanje koordinacije svih nivoa vlasti, te utvrđivanje planova za dalje djelovanje.

Ramić je istakao da povratnici moraju težiti ka tome da svoja prava ostvaruju u nadležnim institucijama.

Dodao je da se teži i da se do 2020. zatvore kolektivni cenatara u FBiH, u kojima je još oko 5.000 osoba.

(FENA) M.B.

Pročitajte...