RANČ NADE, film /ponedjeljak 11.11.2019. 21:00/ (12+)

Bivši policajac shvata da nikada neće očistiti ulice Los Anđelesa od kriminala, pa rješava da sav svoj novac uloži u ranč, namjenjen za smještaj nasilnih maloljetnih delinkvenata odbačenih od društva…