Raset li broj bolovanja u vrijeme korone?

Raste li broj bolovanja u vrijeme korone i nije li apsurdno pričati o tome u ovom trenutku? Javne kritike i osude radnika, koji uzimaju bolovanje i na ovaj način nastoje zaštititi svoje zdravlje, više su prebacivanje krivice poslodavaca i neupućenost kritičara, smatra prof.dr. Nurka Pranjić, federalni koordinator za medicinu rada Svjetske zdravstvene organizacije, čije smo stručno mišljenje zatražili.

Pročitajte...