Raspored isplate penzija putem BBI banke

Isplata penzija putem Bosna Bank International d.d. Sarajevo (BBI)  počela je danas u Federaciji BiH i Brčko Distriktu.

U skladu sa uredbom nadležnih institucija isplate za umirovljenike sa ovog područja, koji su stariji od 65 godina, vršit će se od ponedjeljka 06.04.2020. do petka 10.04.2020 godine u periodu od 08:00 do 12:00 sati.

Penzioneri stariji od 65 godina, na teritoriji RS-a  će svoje mirovine moći podići utorkom i petkom, u periodu od 08:00 do 10:00 sati.

Iz BBI banke su uputili molbu klijentima koji ne pripadaju ovoj skupini, da prednost pri obavljanju transakcija u navedenim terminima daju ovoj kategoriji stanovništva kako bi pravovremeno mogli preuzeti svoje penzije.

Također, BBI banka je za klijente koji nisu u mogućnosti napustiti svoje domove ili posjetiti poslovnicu imaju potrebu za podizanjem sredstava sa računa u Banci, u skladu sa preporukom Federalne bankarske agencije i instrukcijom Ministarstva Finansija Republike Srpske, omogućila  isplatu novca putem punomoćnika.

Ova obavijest se odnosi na one klijente koji ranije nisu ovlastili druga lica za pristup njihovim računima i koji nemaju debitne kartice ili su im iste istekle.

Do svojih primanja bez dolaska u poslovnicu penzioneri mogu doći  ukoliko ovlastite osobu od povjerenja. Ovlaštena osoba mora imati potpisanu punomoć, koja ne mora biti ovjerena.

Punomoćnik, prilikom podizanja novca treba priloži: svoju ličnu kartu, ličnu kartu osobe za koju podiže novac, potpisanu punomoć. Za osobu koja je u izolaciji, dodatno je potrebno Rješenje nadležnog organa o izolaciji.

Obrazac punomoći možete preuzeti na web stranici BBI banke www.bbi.ba ili u poslovnicama BBI banke.

Ukoliko ne želite koristiti naš obrazac punomoći, možete vlastoručno napisati punomoć uz obavezu da ista sadrži sva polja sa objavljenog obrasca.

BBI banka navedene mjere poduzima u skladu sa preporukama nadležnih institucija kako bi zaštitila zdravlje klijenata koji spadaju u rizičnu skupinu, a uslijed situacije izazvane pandemijom koronavirusa (COVID-19).

Više informacija dostupno je na web stranici BBI banke: www.bbi.ba.

Pročitajte...