Rastući trend ostvarenih prihoda ZZO TK

Sudeći po Izvještaju o izvršenju finansijskog plana kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja za prošlu godinu, zabilježen je veliki trend rasta prihoda. Rashodi i kapitalni izdaci su za šest miliona KM bili manji od planiranih dok su prihodi i primici u odnosu na planirane, bili veći za oko 5 miliona KM. Treba napomenuti da je ostvareni višak prihoda nad rashodima u prošloj i 2016. godini veći od ukupno ostvarenog viška od osnivanja Zavoda.

Prema podacima kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja u TK je prijavljeno 427.193 osiguranih osoba. Od tog broja, 63 odsto su osiguranici koji učestvuju u finansiranju zavoda a 37 odsto članovi njihovih porodica koji koriste ovo pravo. Obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvaćeno je 96 odsto stanovništva Kantona.   Imajući u vidu, praćenje prihoda i primitaka te povećane potrebe za pojedinim stavkama, u 2017. godini je izvršen rebalans finansijskog plana ZZO TK u augustu za iznos od 10,7 miliona KM.

  • Povećanje finansijskog plana uzrokovano je po osnovu neposredne zdravstvene zaštite, obzirom da je u toku 2017. godini od prvog martza stupio na snagu novi granski kolektivni ugovor za zdravstvo. Zatim je došlo i povećanje na pozicijama pozitivne liste lijekova nd milion i po KM, zatim je povećan iznos za finansiranje prvog zapošljavanja doktora sa 350 hiljada KM na 700 hiljada KM, te povećanja na tekućoj rezervi, rekao je na pres konferenciji Vlade TK, Mirsad Hodžić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tk.

Najveće  učešće u prihodima Zavoda imaju porezni prihodi i to 91,01 odsto ili oko 211 miliona KM. Ostatak, nešto manje od 9 odsto otpada na neporezne prihode.

  • Ukupni finansijski plan, nakon rebalansa je bio 226 miliona KM. zavod je u 2017. godini ostvario ukupne prihode i primitke u iznosu od 232 miliona KM i u odnosu na finansijski plan predstavlja povećanje od pet miliona KM, pojasnio je Hodžić.

Tokom nekoliko prethodnih godina, preko stotinu hiljada KM dnevno trošeno je za lijekove. To, kažu u Zavodu, prelazi nivo sredstava koja Zavod može obezbijediti za ove namjene u okviru svog Finansijskog plana. Naime, potrošnja lijekova u prosjeku iznosi oko 20 odsto na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ilustracije radi, evropski prosjek se kreće između 12 i 15 odsto.

Pročitajte...