Rastući trend ostvarenih prihoda ZZO TK

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. Godinu i uputila ga u skupštinsku proceduru. Prema Izvještaju, na zdravstveno osiguranje kod Zavoda u ’17. godini bilo je  prijavljeno 427.193osiguranih osoba od čega su270.562 osiguranici odnosno 63% a 156.631 članovi porodica odnosno 37%.Obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvaćeno je 96% stanovništva Kantona. Ukupni prihodi i primici za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2017.godini ostvareni su u iznosu od 232.333.696 KM što je za 5.870.490 KM ili 2,6% više odplaniranih, a za 6% više u odnosu na 2016. godinu. Ukupna dugovanja obveznika obračuna i uplate doprinosa JP Elektroprivreda ZD Rudnici„Kreka“ d.o.o. Tuzla, po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, na dan

31.12.2017. godine iznose 4.827.817 KM, od čega se na obaveze prema Zavodu odnosi1.592.524 KM, a na obaveze prema Federalnom Zavodu iznos od 3.235.293 KM. Uizvještajnom periodu Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla izvršili su uplatu u ukupnom iznosu10.004.955 KM.U toku prethodnih godina potrošnja lijekova na području TK iznosila je preko 100.000 KMdnevno, što prelazi nivo sredstava koja Zavod može obezbijediti za ove namjene u okviruFinansijskog plana (potrošnja lijekova u prosjeku iznosi 19-20% na teret sredstava

obaveznog zdravstvenog osiguranja, dok je evropski standard u prosjeku12%-15%).