Reagovanje: Nevad Ikanović o razrješenju s funkcije izvršnog direktora za proizvodnju u JP EPBIH

Poštovani,

Prethodnih dana svjedoci smo aktivnosti koje su vođene s ciljem mog razrješenja sa funkcije izvršnog direktora za proizvodnju u JP EPBIH. Kako mi nije pružena prilika da se oglasim oko navedenog, prinuđen sam da se javnosti obratim ovim putem.

Naime, na inicijativu generalnog direktora JP EPBiH u srijedu, 11. septembra 2019. godine, telefonskim putem je u poslijepodnednevnim satima zakazana vanredna sjednica Nadzornog odbora JP EPBiH. Iako je tačka vanredne sjednice bila vezana za pokretanje aktivnosti za razrješenje izvršnog direktora za proizvodnju, o terminu same sjednice nisam bio obaviješten, niti upoznat na bilo koji način.

Sljedeći dan održana je sjednica Vlade FBiH, da bi isti dan održana i sjednica Nadzornog odbora JP EPBiH na kojoj je donesena odluka o mom razrješenju sa funkcije izvršnog direktora za proizvodnju, koju nisam dobio do dana pisanja ovog pisma, kao ni obrazloženje iste.

Napominjem da se od 3. septembra, u vrijeme vođenja aktivnosti za moje razrješenje sa ove funkcije, nalazim na bolovanju zbog zdravstvenih problema, na kojem sam i danas.

Ali, krenimo redom.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije je ovih dana iznosio u javnosti podatke da rudnici uglja u periodu 2009-2015. godine nisu uplatili niti jednu marku poreza i doprinosa prema državi, što nije tačno. Rudnici uglja su u toku 2015. godine u sastavu koncerna uplatili 36 795 350 KM.

Tokom 2016-2018. godine rudnici su ostvarili napredak u pogledu stepena uplate poreza i doprinosa. Tako su u 2016. godini uplatili 43 399 315 KM, u 2017. godini 55 013 149 KM, dok su u 2018. godini uplatili 68 195 043 KM što je predstavljalo pozitivan trend rasta.

Analizom stepena uplate poreza i doprinosa prema državi u 2018. godini koji je iznosio 68 195 043 KM u odnosu na ukupno obračunati iznos poreza i doprinosa u istoj godini koji je iznosio 77 771 316 KM može se zaključiti da su rudnici uglja u prošloj godini uplatili 87,68% poreza i doprinosa u odnosu na obračunati sa strukturom uplate za tekuću godinu 47 826 452 KM, a za obaveze iz ranijeg perioda uplaćeno je 20 368 591 KM.

Iz naprijed navedenog može se vidjeti da je ukupni stepen uplate poreza i doprinosa u toku 2018. godine iznosio 87,68%. No, glavni problem bila su dugovanja rudnika iz ranijeg perioda.

Dalje, prema Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije je tokom 2016. godine upućena inicijativa s prijedlogom donošenja jedinstvenog zakona koji bi riješio pitanje ranijih dugovanja rudnika, međutim resorni ministar nije nikada na tu inicijativu zauzeo zvaničan stav.

Važno je istaći da sam funkciju izvršnog direktora za proizvodnju preuzeo krajem 2015. godine kada su rudnici uglja u koncernu ostvarili proizvodnju od 4 526 483 tone uglja, poslovali s gubitkom od 107 656 000 KM, ostvarili prihode u iznosu 286 063 000 KM, te troškove i rashode u iznosu 393 719 000 KM.

Takvo stanje zahtijevalo je hitno operativno djelovanje sa određenim aktivnostima, a u cilju  zaustavljanja trenda pada proizvodnje uglja, te definiranjem mjera i aktivnosti za podizanje proizvodnje uglja, što sam i učinio sa svojim saradnicima.

U 2017.  godini rudnici su ostvarili proizvodnju od 5 576 259 tona uglja, a prihode u iznosu od 345 960 000 KM što je skoro za 60 miliona više nego u 2015. godini. Rudnici su takođe ostvarili troškove u iznosu manjem za 13 miliona KM nego u 2015. godini uz povećanu proizvodnju uglja i otkrivke, te širih i užih priprema.

Kada je u pitanju poslovni rezultat u 2017. godini, rudnici su zabilježili gubitak u kumulativu od 33,9 miliona KM, što je za oko 73 miliona KM manje nego u 2015. godini. Pozitivno poslovanje od 8,4 miliona KM u 2017. godini ostvarili su rudnici Breza, Kakanj i Gračanica.

Da li su razlozi za moje razrješenje rezultati koji su ostvareni u djelatnosti proizvodnje i to: povećanje proizvodnje uglja za više od milion tona, povećanje ostvarenja otkrivke i jamskih priprema, povećanje prihoda u rudnicima za oko 60 miliona KM, rekordna proizvodnja električne enrgije u TE Kakanj od početka rada TE Kakanj do danas, te pokrenute aktivnosti na odsumporavanju bloka 7 u TE Kakanj i bloka 6 u TE Tuzla, za koje su urađeni elaborati, donešene investicione odluke i raspisani tenderi za izbor konsultanta?

Da li su razlozi za moje razrješenje?

– što sam tražio da se poštuje Zakon o javnim nabavkama kod onih rudnika gdje je revizija to konstatovala (uglavnom Rudnik Kreka)?

– što sam tražio od Rudnika Kreka da se imovina rudnika (mehanizacija) stavi u funkciju, a da se smanji angažman (iznajmljivanje mehanizacije) od trećih lica do potpunog isključenja? O ovome sam informisao Upravu JP EPBIH gdje su doneseni određeni zaključci koje uprava Rudnika Kreka nikada nije sprovela.

– što sam prema Nadzornom odboru JP EPBIH i Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije uputio informaciju o poslovanju Rudnika Đurđevik za period maj-decembar 2016. godine i januar-maj 2017. godine na koju JP EPBIH nikada nije od ministra dobila zvaničan stav?

– što sam krajem 2018. godine pokrenuo analizu rada nadzornih odbora i uprava u rudnicima uglja i glasanje o povjerenju članova nadzornih odbora rudnika uglja nakon isteka dvije godine od imenovanja, koju je Uprava u cijelosti prihvatila, ali taj materijal nikada nije uvršten na sjednicu Nadzornog odbora JP EPBIH?

– što je u maju 2019. godine Uprava JP EPBIH donijela zaključak da je Uprava Rudnika Kreka izgubila povjerenja Uprave JP EPBIH a taj materijal nikada nije razmatran na sjednici Nadzornog odbora JP EPBIH?

– što je u junu 2019. godine pokrenuta provjera povjerenja Uprave i Nadzornog odbora Rudnika Đurđevik a taj materijal nije razmatran?

– što su svi izvještaji izvršnog direktora za proizvodnju za djelatnost proizvodnje usvojeni: mjesečni, kvartalni, polugodišnji i godišnji za 2016., 2017. i 2018., te za prvih šest mjeseci 2019. godine?

– što je 2017. godina najuspješnija od postanka koncerna po svim parametrima – ostvarena  proizvodnja uglja, prihodi, finansijski rezultat poslovanja, ostvarene investicije (realizovano više od 65 miliona KM)?

U svom radu sam nastojao da stručnim i timskim radom kontinuirano radimo na poboljšanju rada i poslovanja u djelatnosti proizvodnje, time i rudnika koje bi u konačnici dovele do njihovog održivog poslovanja.

Smatram da određenim osobama i grupacijama nije odgovarao oporavak rudnika, kao ni poboljšanje u stabilnosti energetskog sistema pa sam bio izložen raznim opstrukcijama koje su naročito kulminirale tokom 2018. i 2019. godine.

Pojašnjenja radi, pitanje prestrukturiranja rudnika uglja u FBiH je složen proces koji traje već trI mandata Vlade FBiH i resornog ministarstva i to je proces koji će još trajati.

S obzirom da smo u to vrijeme imali nedefinisan pravni okvir po pitanju prestrukturiranja elektroenergetskog sektora zbog činjenice da je Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije, a da nije bio usvojen u Domu naroda, kao izvršni direktor za proizvodnju prema Upravi JP EPBiH inicirao sam materijal koji govori o potrebi donošenja pravnog okvira za proces prestrukturiranja elektroenergetskog sektora, a time i rudnika uglja, nakon čega je u maju 2016. godine dostavljena navedena inicijativa Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Međutim, Vlada FBiH je tek 22. avgusta ove godine, na svojoj 188. sjednici, donijela Odluku o donošenju programa prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH sa Programom prestrukturiranja koji je uputila Parlamentu FBiH.

Poštovani,

cilj mog obraćanja je da javnost u Bosne i Hercegovini čuje i drugu stranu, te da na bazi jasnih i tačnih podataka izvede svoj stav o svemu ovome, pri čemu za sve navedeno postoje dokumenti po nazivu, broju i datumu.

U svom radu sam se odnosio odgovorno, profesionalno i korektno što potvrđuju brojni pozivi i poruke podrške za ono što sam radio i za šta sam se zalagao.

Vjerovao sam da postoje pozitivne snage koje reformu oporavka zemlje žele staviti iznad politike i da samo rezultati njihovog rada budu predmet analiza. Međutim, očito je da kao društvo još uvijek nismo na tom stepenu razumijevanja.

Naredni period posvetit ću poboljšanju svog zdravstvenog stanja koje sam dobro narušio za ove četiri godine, ali i da u miru izvučem određene zaključke iz svega ovoga.

Elektroprivredi i rudnicima uglja u narednom periodu želim sve najbolje i uvijek ću biti tu da, kao osoba iz struke, dam svoj doprinos za bolje sutra.

Sretno!

19.9.2019.                                                                         dr.sci. Ikanović Nevad

Pročitajte...