Reakcija Koordinacije boračkih saveza i udruženja TK na proteste boraca

Predstavnici Koordinacije boračkih saveza i udruženja TK kažu da država treba pronaći način da demobilisanim borcima, RVI i djeci šehida obezbijedi uslove za život. Kako kažu, većina ih protestuje sa razlogom. Međutim, smatraju da blokiranje puteva nije dobar način rješavanja problema. Nužno je da se svi nivoi vlasti od Vijeća ministara do mjesnih zajednica uključe u rješavanje egzistencijalnih problema boraca, rekao je Fahrudin Hasanović, predsjednik Koordinacije boračkih saveza i udruženja TK.

Pročitajte...