Redovni izvještaj o stanju vodostaja na području Federacije BiH

Na području općine Sanski Most rijeka Sana se izlila iz korita na nekoliko mjesta i poplavila priobalno poljoprivredno zemljište od naselja Radinovci prema naselju Trnovi, a vodostaj ove rijeke je u opadanju.

Podaci su to Operativnog centra civilne zaštite (CZ) Unsko-sanskog kantona proslijeđeni putem Operativnog centra Federalne uprave CZ.

Prema Redovnom izvještaju o stanju u Federaciji BiH za dane 3./4. februara do 10.00 sati, na području oćine Ključ rijeke Sana i Sanica su se izlile iz korita i poplavile uži priobalni pojas (poljoprivredno zemljište) u mjestima: Sanica, Zgon, Alina Luka i Humići. Vodostaj tih rijeka je u opadanju.

Stanje u Tuzlanskom kantonu

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati bio je 199,70 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme viši za 23 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 55,8 m3/s.

U općini Doboj Istok u posljednja 24 sata, uslijed povećanog vodostaja rijeke Spreče, došlo je do plavljenja cca 20 Ha poljoprivrednog zemljišta na području naselja: Stanić Rijeka i Brijesnica. Nema ugroženih stambenih objekata

Na području općine Gračanica u protekla 24 sata došlo je do plavljenja priobalnog poljoprivrednog zemljišta na području naselja: Donja Orahovica, Lohinja, Pribava i Stjepan Polje ukupne površine cca 50 Ha. Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac jutros u 07.00 sati iznosio je 335 cm (vodostaj kada se primjenjuju mjere zaštite od poplava je 300 cm). Za sada nema ugroženih stabenih ili infrastrukturnih objekata.

Posavski Kanton

Vodostaj rijeke Save je u  porastu duž cijelog svog toka kroz Županiju Posavsku, a visina vodostaja izmjerena u 07.00 sati – u Bosanskom Brodu 425 (normalno stanje), Bosanskom Šamcu 354 (normalno stanje) i Orašju 517 (normalno stanje).

Hercegovačko-neretvanski kanton

Zbog obimnih padavina i povećanja vodostaja na riječnim tokovima na području općine Konjic, došlo je do prekida saobraćajne komunikacije regionalnog puta Buturović Polje-Parsovići u mjestu Goransko polje pa se koristi alternativni pravac kretanja vozila: Buturuvić polje-Gorani-Otežani-Parsovići.

Zbog povećanja vodostaja rijeke Neretvice oštećena je kula mosta koji se nalazi na pomenutoj regionalnoj cesti.

U mjestu Bijela, općina Konjic došlo je do začepljenja kanala i izlijevanja vode iz korita, također slična je situacija i na putnoj komunikaciji prema naselju Brđani.

Pripadnici Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo opšine Konjic, zajedno sa predstavnicima drugih organa vlasti opštine, su koordinirali i poduzimli  sve mjere i radnje na sanaciji, otklanjanju i ublažavanju posljedica.

U općini Čitluk, Čitlučko polje je poplavljeno, stambeni i gospodarski objekti nisu ugroženi.

Zapadnohercegovački kanton

U toku jučerašnjeg dana vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg vršila je ispumpavanje vode iz prostorija vodovoda u periodu od 07.00 do 10.00 sati.

Istovremeno, Vatrogasna jedinica općine Ljubuški imala je intervenciju na ispumpavanju vode u hotelu Bigeste, te u mjestu Donji Radišići, gdje su vršili ispumpavanje vode iz podrumskih prostorija.

Na Trebižatu, vodomjerna postaja Humac, bilježi vodostaj 323 cm u 08.15 sati, s trendom 0 cm, a i dalje se kontinuirano provode redovite mjere odbrane od poplava.

Bosansko-podrinjski kanton

U općini Pale u Federaciji BiH kišne padavine i topljenje snijega na planinama prouzrokovale su porast vodostaja rijeke Prače kao i njenih pritoka, međutim, nije evidentirano njihovo izlijevanje iz korita.

Pojava jakog vjetra koja je zadesila područje općine Pale FBiH 3. 2.2019.godine, izazvala je dizanje  krovova na pojedinim  kućama i pomoćnim objektima pri čemu je pričinjena manja materijalna šteta.

U općini Foča u Federaciji BiH jak vjetar i kišne padavine jačeg inteziteta nisu prouzrokovale veće materijalne štete, većina vodostaja u blagom je porastu, a posebno je evidentiran vodostaj rijeke Koline s obzirom da je južni vjetar uvjetovao topljenje snijega u visinskim predjelima MZ Jabuka.

Dostignuti vodostaji ne predstavljaju opasnost od izlijevanja rijeka iz njenih korita.

Zeničko-dobojski kanton

Zbog izlijevanja vode na kolovoz potpuno je obustavljen saobraćaj ispod podvožnjaka, na ulazu u Maglaj. Za vrijeme obustave, saobraća se alternativnim pravcima. Također, podvožnjaci na ulazu u Zenicu iz pravca Doboja je pod vodom, kao i u naselju Blatuša.

Vodostaj rijeka  i svih vodenih tokova na području Kantona  je povećan i u granicama izlijevanja.

Jutros u 07.00 na mjernom mjestu u Zenici visina vodostaja rijeke Bosne iznosi 450 cm, što je u odnosu na jučerašnji dan kada je po posljednjem mjerenju u 18.30 sati iznosio 500 cm za 50 cm manje. Na ostalim riječnim tokovima također dolazi do lagane stagnacije vodostaja.

Prema trenutnom stanju na području ZDK, u gradu Zenica još je na snazi proglašeno stanje prirodne nesreće, a službe za spašavanje ostaju u pripravnosti u slučaju spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Interveniše se gdje je neophodno. Sve ekipe civilne zaštite su na terenu i angažovana je mehanizacija. Najkritičnije tačke su u slivovima rijeka Bosne, Lašve, Babine rijeke, Bistričke rijeke i Kočevskog sliva.

U toku jučerašnjeg dana angažovana je i Služba zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom Grada Zenica, koji su po potrebi vršili evakuaciju ugroženog stanovništva i pružali pomoć, kao i druge Službe civilne zaštite sa mehanizacijom. Ugrožena su bila mjesta: Sebuje u Babinskom Slivu, Lokvine i Vardište u Kočevskom slivu, Bistrički sliv ugrožene putne komunikacije prema mjestima koja gravitiraju ovom području, odnosna uz putnu komunikaciju prema Bistričaku, Nemila i Orahovica sliv rijeke Bosne, Topčić polje, gdje je dočo do izlijevanja  lokalnih potoka.

Stanje se polako smiruje i vidan je pad bujičnih voda, takođe i nivo rijeke Bosne stagnira.

U općini Tešanj kišne padavine i naglo topljenje snijega, uzrokovalo je dana 03.02.2019. godine na području općine povećanje svih vodotoka, od kojih su se neki izlili iz korita, te ugrozili nekoliko stambenih objekata.

Zbog izlivanja vodotoka u Jelah polju za saobraćaj je bio zatvoren put Jelah-Miljanovci u Jelah polju, te je nakon povlačenja vode isti stavljen u promet.

Profesionalna vatrogasna jedinica intervenisala je na više lokacija na području općine. Prvenstveno u Jelah polju gdje su bila ugrožena četiri stambena objekta i gdje su preduzimane mjere odbrane od poplava.

Ekipe PVJ su intervenisale i u Kaloševiću i Kraševu, a posebno u Šijama gdje je zbog porasta vodostaja u potocima i naglog porasta vodostaja rijeke Bosne vršeno stalno praćenje stanja. Tokom noći i jutra je došlo do smanjenja vodostaja na svim vodotocima, te isti imaju tendenciju opadanja.

U općini Visoko, uslijed naglog topljenja snijega i obilnih padavina, 03.02.2019. godine došlo je do  povećanja vodostaja rijeka Bosne i Fojnice kao i njenih pritoka (potoka), te shodno tome  Služba civilne zaštite Općine Visoko je obavijestila građane da se ne kreću u blizini rubnih  područja rijeka kao i saopćenje o postupanju u slučaju poplava.

Na pojedinim dijelovima Općine Visoko uslijed obilnih padavina došlo je do izljevanja bujičnih potoka, kao i oborinskih voda koje su se slile sa lokalnih padina na putnu infrastrukturu u sljedećim naseljima: Radovlje gdje je se rijeka Radovljanka izlila u više naselja, a u naselju Bradve poplavljene su prizemne i podrumske prostorije u šest stambenih objekata (kuća). Također u MZ Radovlje je poplavilo nekoliko plastenika i poljoprivredno zemljište.

Rijeka Fojnica se izlila u naselju Prijeko i poplavile su prizemne prostorije pet stambenih objekata (kuća).

U naselju Tušnjići prijavljen je odron ispod lokalnog puta, kao i odroni na putnoj infrastukturi  u naseljima Bosnići i Arnautovići

U naselju Čekrekčije i Topuzovo Polje oborinske vode su uslijed loše odvodnje i kanala za odvodnju oborinskih voda napravile štetu na putnoj infrastukturi.

Od ranih jutarnjih sati 03.02.2019. Služba civilne zaštite i Profesionalna vatrogasna jedinica u suradnji sa ostalim općinskim službama i službama zaštite i spašavanja angažovala je svu raspoloživu mehanizaciju na ugroženim područjima kako bi se smanjio rizik i šteta od poplava.

Služba civilne zaštite u suradnji sa ostalim službama intervenisala je u naseljima: Bradve i Radovlje gdje je angažovana radna mašina na čišćenju korita rijeke Radovljanke i kanala za odovdnju oborinskih voda, kao i izrade nasipa za zaštitu stambenih objekata.

U naselju Donja Zimča na rijeci Zimašnici angažovana je radna mašina na čišćenju korita  rijeke, u naselju Muhašinovići angažovana je radna mašina na čišćenju korita i vodopropusta na Muhašinovačkom potoku, a u Čekrečijama mašina za izradu kanala za odvodnju oborinskih voda, dok je u naselju Prijeko izgrađen je nasip od pijeska za sprječavanje prodora rijeke Fojnice prema stambenim objektima.

PVJ je intervenisala na ispumpavanju vode iz više  stambenih i privrednih objekata, kao i izradi suhozida od vreća sa pijeskom.

Vodostaj rijeke Bosne bio je u stalnom porastu, te je najveći zabilježeni vodostaj 380 cm. Rijeka Bosna je poplavila podvožnjak u naselju Seoča, ali nije cijelim svojim tokom poplavila stambene objekte, niti ugrozila stanovništvo (trenutni vodostaj je 247 cm sa tendencijom opadanja), te se rijeka Bosna povukla u korito.

Vodostaj rijeke Fojnice je također bio u stalnom porastu, te je najveći zabilježeni vodostaj  260 cm. Rijeka Fojnica se izlila iz korista u naselju Prijeko, te poplavila prizemne i podrumske prostorije u pet stambenih objekata (trenutni vodostaj je 150 cm sa tendencijom opadanja), te se rijeka Fojnica povukla u korito.

Sve strukture civilne zaštite su u pripravnosti i prate stanje na terenu. PVJ je angažovana na ispumpavanju vode iz stambenih i privrednih objekata.

U općini Doboj-Jug u proteklom periodu došlo je do naglog povećanja vodostaja rijeka Bosne i Usore, ali nisu uzrokovale plavljenje u većem obimu.

Poplavljeno je oko 30 ha, poljoprivrednog zemljišta i još uvijek je pod vodom. Tri pravna lica su izvukla svoja putnička motorna vozila radi predostrožnosti. Zasada nema poplavljenih stambenih objekata.

Prema posljednjem mjerenju rijeke Bosna i Usora su pale za oko 50 cm u odnosu na jučerašnji dan.

U općini Kakanj još je na snazi proglašeno stanje prirodne nesreće i angažovana je raspoloživa mehanizacija i vršene su intervencije u naseljima Brnjic, Bilješevo, Lučani, Doboj, Koprivnica, Alagići, Bukovlje, Semetiš na čišćenju rijeka i potoka kako nebi došlo do većih poplava stambenih objekata i ugrožavanja stanovništva i materijalnih dobara.

Alternativni put za naselje Subotinje je otvoren kroz krug kamenoloma Tvornice cementa, dok je nakon prekida usljed poplave puta za područje Brnjica saobraćaj je ponovo uspostavljen oko 18.00 sati.

Usljed izlijevanja rijeke Bosne u Kraulskom polju od 17.45 sati u prekidu je saobraćaj na regionalnoj cesti Kakanj-zenica. Obilaskom terena primiječeno je da je oko 16.00 sati došlo do postepenog opadanja vodostaja lokalnih rijeka i potoka, kao i rijeke Bosne.

U naseljima Doboj i kod autobuske stanice došlo je do manjeg izijevanja Bosne te je vrećama sa pijeskom napravljena obaloutvda kako bi se spriječilo daljnje prodiranje vode u stambene objekte. Stanje se lagano normalizuje.

U općini Zavidovići, usljed porasta temperatura koje je uzrokovalo topljenje snijega i kiše koja je padala tokom jučerašnjeg dana, došlo je do porasta nivoa svih rijeka na području općine. Vodostaj rijeka Krivaje i Gostović iako dosta visok nije bio kritičan. Vodostaj rijeke Bosne je  najviše porastao i svoj vrhunac dostigao je sinoć oko 23.00 sata.

Od jutros je  vodostaj rijeka u blagom padu. Na ušću rijeke Krivaje u Bosnu, kao  posljedica visokog vodostaja  rijeke Bosne  koja je stvorila vodenu branu prema rijeci Krivaji došlo je do akumuliranja vode i povišenog vodostaja i na ušću rijeke  Krivaje što je uzrokovalo plavljenja podrumskih prostorija u više kuća u ulici Krivajska.

Grijanje iz gradske kotlovnoce obustavljeno je u poslijepodnevnim satima 3.2.2019.godine zbog opasnosti od plavljenja prostorija kotlovnice u zgradi Samačke jer voda iz rijeke Bosne kroz odvodni kanal  ulazi   u prostor Kotlovnice.

U općini Maglaj i dalje je zatvoren regionalni put Maglaj – Zavidovići. Nema bitnih promjena na terenu.

Stanje na području ostalih općina je nepromjenjeno i nema ugrožavanja stanovništva. Sve ekipe civilne zaštite su na terenu i pripravnosti.

Kanton Sarajevo

Zbog obilnih padavina i naglog topljenja snijega u toku jutarnjih sati 3. 2.2019. godine, došlo je do porasta vodostaja rijeka Bosne, Miljacke, Željeznice, Zujevine, Dobrinje, Tilave, Ljubine, te njihovih manjih pritoka (potoka), kao i pojava  bujičnih, oborinskih i podzemnih voda uslijed čega je na području Kantona Sarajevo povećana opasnost od poplava, posebno u općinama Hadžići, Ilidža, Novi Grad i Vogošća.

Najkritičnija situacija je bila u općini Hadžići, u naselju Pazarić i selu Korča. U jutarnjim satima u naselju Pazarić se izlila rijeka Zujevine iz svog korita i poplavila oko 30 stambenih, pomoćnih i poslovnih objekata, te oko 10 hektara poljoprivrednog zemljišta, dok se u selu Korča izlio lokalni potok koji je presjekao putnu komunikaciju prema nekim dijelovima tog sela i oštetio nekoliko pomoćnih objekata.

Na ta područja su odmah izašle ekipe Kantonalne uprave civilne zaštite, Općinske službe civilne zaštite Hadžići i pripadnici njihovih službi zaštite i spašavanja, koji su na sprečavanju i otklanjanju posljedica od poplava angažovali neophodnu mehanizaciju (bagere,  specijalno vozilo za probijanje i čišćenje kanalizacije – VOMU, pumpe za ispumpavanje vode), te izvršili postavljanje vreća sa pijeskom.

U općini Vogošća došlo je do izlijevanja lokalnog potoka u ul. Dumače br. 8. Ekipe Općinske službe civilne zaštite su odmah izašle na teren i izvršili produbljenje i raščišćavanje korita tog potoka i tako otklonili opasnost od poplava na tom području.

U pojedinim dijelovima grada, zbog loše infrastrukture, došlo je do akumulacije vode, posebno na saobraćajnici ispod podvožnjaka u Buća Potoku. Na ispumpavanju vode  ispod podvožnjaka angažovana je ekipa KJKP Vodovod i kanalizacija.

Na području općine Ilidža izlile su se rijeke Željeznica i Zujevina. Poplavljen je podvožnjak Pejton-Otes, kao i podvožnjak prema Osjeku koji je zatvoren za saobraćaj. U MZ Osjek, u ulici Hendekuša, problem su prouzrokovale podzemne i oborinske vode. U ulici Kulenvakufska je došlo do odrona zemlje

U kasnim poslijepodnevnim satima, prilikom obilaska područja koja su ugrožena od poplava, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo je uočio da je vodena bujica srušila pješački most na rijeci Željeznici koji povezuje naselja Lužani i Pejton na Ilidži i obavijestio ostale nadležne službe da izađu na lice mjesta kako bi se poduzele neophodne mjere zaštite i spašavanja. Most je bio u poodmakloj fazi izgradnje a prilikom njegovog rušenja niko nije povrijeđen.

Uslijed jakog vjetra u jutarnjim satima 03.02.2018. godine došlo je obaranja stabala na nekoliko lokacija na području općina: Ilidža (Otes, Lužani, Srednja grafička škola), Novi Grad (ul. Šefika Dorića br.30.) i Stari Grad (Trebević – ispod restorana „Pino“).

Na uklanjanju oborenih stabala Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo je angažovala pripadnike svoje Profesionalne vatrogasne jedinice, kao i pripadnike svoje Službe za sječu i uklanjanje oštećenih stabala sa zelenih površina i saobraćajnica, koja je formirana u KJKP Park.

Na području Općine Ilidža vjetar je u ulici Magistrala 14 skinuo lim sa zgrade, dok je u ulici Kasindolska br. 4 digao kompletan krov sa kuće.

Srednjobosanski kanton

U općini Gornji Vakuf – Uskoplje, usljed kišnih padavina u proteklom periodu, aktivirano je klizište u naselju Borova ravan – četiri porodice izmještene iz svojih kuća radi prevencije, sanirano je nekoliko klizišta u MZ Voljevac, a teško je oštećen put prema naselju Kozica.

U Donjem Vakufu poplavljeno cca 20-tak stambenih i pomoćnih objekata, a u općini Travnik proglašeno je stanje prirodne nesreće od poplava.

Najteža situacija je u MZ Gladnik, gdje je poplavljeno cijelo naselje i iseljeno osam kuća.

U općini Kiseljak putevi su prohodni, a voda se povlači. Materijalna šteta se evidentira i procjenjuje.

Voda se povlači u svoja korita i u općini Bugojno, a na terenu se vrši procjena  materijalne štete.

U općini Novi Travnik najteža situacija je kod  mosta u MZ Stojkovići, kojim se ne prometuje kao ni preko mosta u Donjoj Trenici, također, je  kritično  kod starog mosta u Rankovićima.

U općini Jajce, rijeka Vrbas se izlila u industrijskoj zoni Lučina, a vatrogasci su intervenisali na ispumpavanju vode.

U svim općinama ekipe civilne zaštite su na terenu  i procjenjuje se šteta ili se po potrebi interveniše.

Kanton 10 (Livanjski kanton)

Vodostaji rijeka Sturba, Žabljaka i Bistrice u Livnu su u opadanju.

U općini Tomislavgrad rijeka  Šuice se izlila iz korita na Duvanjskom polju i na nekoliko mjesta  poplavila putne komunikacije.

Vatrogasna jedinica općine Tomislavgrad imala je nekoliko intervencija na ispumpavanju vode iz poplavljenih podruma u gradu.

U općini Drvar  rijeka Unac se izlila iz korita i poplavila dio puta u mjestu Bastasi.

Nema dojava o poplavljenim gospodarskim i stambenim objektima.

Na području općine Kupres palo je 10 cm novog snijega, a put prema Vukovskom još uvijek je neprohodan, saopćeno je iz Operativnog centra FUCZ.

Pročitajte...