Registar emisija u zrak bit će kvalitetna pomoć u prostornom planiranju

Konačno je usvojen Registar emisija u zrak i kategorizacija kvaliteta zraka za područje Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Riječ je o dokumentu koji će poslužiti općinama i gradu Tuzla na području Tuzlanskog kantona prilikom prostornog planiranja. Naime, zahvaljujući podacima iz ovog dokumenta moći će se vidjeti koji su dijelovi kantona najopterećniji zagađujućim materijama pa bi se u budućnosti trebalo voditi računa da se dodatno ne opterećuju. Inače, na nivou Kantona najveće emisije zagađujućih materija dolaze iz javnog sektora i industrije. Najznačajnije su u Tuzli i Lukavacu zbog velikih industrijskih i energetskih postrojenja.

Pročitajte...