Registracija do 24. jula za građane u dijaspori koji žele glasati u oktobru

Za državljane Bosne i Hercegovine s pravom glasa, koji se nalaze izvan BiH, u toku je registracija za glasanje na Općim izborima 2018. u BiH. Izbori će biti održani 7. oktobra 2018., a registracija birača iz dijaspore traje do 24. jula ove godine. Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske,  pozvao je bh. dijasporu i raseljene osobe koje žive u Federaciji, a izjasne se da žele glasati za prostor RS-a, da se registruje i glasaju na izborima, jer samo na taj način, kaže Salkić, položaj Bošnjaka u RS-a može biti znatno bolji.

Pročitajte...