Regulacija korita rijeke Turije realizirana sredstvima Evropske unije (VIDEO)

Milion i 300 hiljada eura izdvojila je Evropska unija za regulaciju korita rijeke Turije u općini Lukavac, u dužini od 6,5 kilometara do ušća u jezero Modrac. Zanimljivo je da su u regulaciji korita korišteni samo prirodni materijali a vodilo se računa da se sačuva i biljni I životinjski svijet. Radovi na regulaciji korita Turije počeli su 2019 godine a zvanična primopredaja završena je krajem aprila 2020 godine.
Nadzor radova obavili su predstavnici IPSA instituta iz Sarajeva. Smatraju da je Turija jedan od najljepše regulisanih vodotoka jer je potpuno prirodan. Na Turiji su  napravljeni isključivo zemljani nasipi I kameni nabačaj. Vodilo se računa i o tome da se sačuva biljni I životinjski svijet pa je desna,močvarna, strana Turije,gledajući uzvodno od mosta ostala netaknuta…

Pročitajte...