Reisu-l-ulema glasao na izborima u Islamskoj zajednici BiH

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović obavio glasanje na izborima u Islamskoj zajednici u BiH za nivo džemata na kojima se biraju članovi džematskog odbora, zastupnici džemata u skupštinu medžlisa i izborno tijelo koje bira sabornike.

Kako je napomenuo izbori u Islamskoj zajednici su važni za zajednicu i njene članova zato što na taj način svojom voljom biraju ljudi koji trebaju biti zastupnici u tijelima i organima Islamske zajednice.

– Ovo je demokratski proces na nivou do koga je Islamska zajednica došla dugim nizom godina, možemo kazati decenija pa i više od stoljeća – pojasnio je reis, javila je MINA.

Smatra da ovu praksu treba sačuvati, razvijati i unaprjeđivati što je vrlo bitno jer na ovaj način svaki musliman, član zajednice, može iskazati svoju volju, biti biran, ali i birati druge za koje smatra da mogu ponijeti predstavljati muslimana i očuvati vjerski i nacionalni identitet Bošnjaka muslimana.

– Zato je važno stalno razvijati svijest o potrebi da se učestvuje u izborima i da se ta demokratska volja naroda stalno unapređuje – istaknuo je reisu-l-ulema Kavazović.

Ocijenio je da je učešće mladih jako važno jer oni na taj način uče da uviđaju da je “potrebno ponijeti emanet u Zajednici”.

– Kada su u pitanju žene, smatra da nije dovoljno rađeno u proteklim godinama i decenijama da se one uključe u rad Islamske zajednice, ali danas smo u nešto boljoj poziciji nego što smo bili – kazao je.

Istaknuo je međutim da uvijek prijeti i opasnost da se učini inverzija toga zbog čega je važno njihovo uključenje, ali ukoliko su one pasivne i nemaju tu volju, niko ne može uime njih to učiniti jer takav je izborni proces.

– Smatram da se one trebaju odvažiti jer sada imaju priliku da se uključe, da budu glasnije i da zahtijevaju promjenu određenih pravila, ako smatraju da ih treba mijenjati, ali se ne smije ugroziti demokratski princip izbora u Islamskoj zajednici – dodao je reisu-l-ulema Kavazović.

Džematlije će danas moći u svojim matičnim džematima glasati do 19 sati, a s obzirom da je petak, mnogi mogu iskoristiti odlazak na džuma-namaz i realizirati ovo svoje pravo i obavezu.

Aktivno biračko pravo (osoba koja može glasati) u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio osamnaest godina života.

U subotu, 22. decembra, održat će se izborne skupštine medžlisa za izbor članova izvršnih odbora medžlisa, dok će u nedjelju, 23. decembra, biti održane u svim izbornim okruzima izbori za članove Sabora Islamske zajednice u BiH.

(RTVTK/FENA) J.Č.

Pročitajte...