Rekonstrukcija regionalnih puteva TK započinje od augusta

Skupština Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku kojom se preciziraju projekti koji će biti finansirani iz kreditnog zaduženja Direkcije regionalnih cesta od blizu  20 miliona maraka. Naglašeno je da je cilj ovog projekta  obezbijediti  sigurnije puteve građanima Tuzlanskog kantona i privući nove investicije. Direkcija regionalnih cesta TK će već do utorka izvršiti rebalans uvrštavajući i odobrena kreditna sredstva, te će se kao takvi naći pred Vladom TK. Nakon toga očekuje će se raspisati tenderi za izvodžače radova….Više u video prilogu…