RezultatI istraživanja o transparentnosti rada javnih ustanova i javnih preduzeća nisu zadovoljavajuća

U povodu  Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama, Transparency International u BiH prezentirao je rezultate istraživanja o transparentnosti rada javnih ustanova i javnih preduzeća, kao i procjenu uticaja COVID-19 na pristup informacijama od javnog značaja. Nalazi pokazuju da su napravljeni pomaci u pristupu informacijama u posjedu javnih ustanova i javnih u odnosu na ranije godine istraživanja, ali da su oni nedovoljni.Opšrinije u video prilogu