Rješavanje problema Roma u Tuzli

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizuje danas prezentaciju Akcionog plana za rješavanje problema Roma na području Grada Tuzle. Cilj je da se svi relevantni akteri upoznaju sa njihovom ulogom i dužnostima u implementaciji Akcionog plana, kako bi se osiguralo pravovremeno planiranje i efikasna realizacija predviđenih aktivnosti.  Akcioni plan za rješavanje problema Roma usvojilo je Gradsko vijeće Grada Tuzla, s ciljem sistemskog i sveobuhvatnog rješavanja problema romske zajednice. Ovaj strateški dokument obuhvata pet prioritetnih oblasti: zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita i obrazovanje.

Pročitajte...