RMU Banovići: Uzrok požara biće utvrđivan nakon gašenja koje će potrajati

U jami Omazići RMU Banovići još se radi na gašenju višednevnog požara. Zatvaranjem ulaza i izlaza iz jame žele se sačuvati pripadnici Čete za spasavanje odnosno spriječiti dotok kisika u jamu. Takav vid gašenja požara bi mogao potrajati a potom će uslijediti sagledavanje stanja na požarištu i procjena nastale štete – navodi federalni inspektor koji vodi ovaj slučaj. Iz Rudnika poručuju da radni angažman 670 zaposlenika nije upitan. Oni nastavljaju raditi u drugim radnim jedinicama Rudnika Banovići ostvarujući redovne prihode iz radnog odnosa. Požar koji je nastao u jamskoj prostoriji na pogonu trakastog transportera u jami Omazići RMU Banovići još nije ugašen. Zbog sigurnosti pripadnika Čete za spasavanje pristupilo se zatvaranju jamskog ulaza i izlaza kako bi bio spriječen dotok kisika i tako lokalizovan odnosno ugašen požar. Iz Federalne inspekcije za rudarstvo kažu da će detaljne analize uzroka požara biti rađene tek nakon gašenja koje bi moglo potrajati – navodi federalni inspektor rudarstva Nuraga Duranović.  Bojazan da će 670 rudara ove jame ostati bez posla pokazala se kao neosnovana na što upućuju tvrdnje nadležnih u Rudniku konkretno Hasana Sejdinovića, pomoćnika izvršnog direktora za tehničke poslove za podzemnu eksploataciju RMU Banovići. Radnici su privremeno raspoređeni na druge radne zadatke i radne jedinice poput željezničkog transporta, separacije i površinske eksploatacije – navodi nas sagovornik i dodaje da nije upitna ni zamjenska dnevna proizvodnja u ovoj jami od 1500 do 1700 tona uglja. Prema riječima gosp. Sejdinovića nije upitna nijedna ugovorena isporuka uglja kupcima.