Rok za priključenje na lokalne toplovode oktobar 2018. godine

Nedavno je Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila Prijedlog zakona o komunalnim djelatnostima. Razlog za ove izmjene i dopune je potreba da se regulira obaveza priključenja poslovnih i stambenih objekata na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplinskom energijom, a u cilju smanjena zagađenja zraka kroz smanjenje broja individualnih ložišta, pojašnjeno je. Preciznije, svi objekti korisne površine veće od 200 m2, trebaju biti priključeni na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplinskom energijom, ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti.
Na osnovu Vladinog zaključka iz oktobra prošle godine, ali i na inicijativu Gradske uprave Tuzla s početka 2017. godine, kantonalno Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okolice pripremilo je izmjene postojećeg Zakona o komunalnim djelatnostima. Vlada je nedavno utvrdila prijedlog izmjena koje je uputila u daljnu skupštinsku proceduru. Niko pouzdano ne zna koliko bi objekata u Tuzli moglo biti priključeno na sistem centralnog grijanja, ali se pretpostavlja, da bi u nekoliko naselja, tamo gdje to mreža omogućava, moglo biti priključeno do 500 imndiividualnih objekata. Prema utvrđenom Prijedlogu, za sve koji se ne priključe na sistem predviđene su novčane kazne, i to: za pravne osobe iznosi od 5 do 20 hiljada maraka, za odgovorne osobe u tim preduzećima od dvije do deset hiljada, te za fizičke osobe od hiljade do pet hiljada KM. Nadzor nad provedbom Zakona, bar što se tiče ovog dijela, obavljat će gradska odnosno općine službe za komunalne poslove.

 

Pročitajte...