Romske porodice u Banovićima uselile u zgrade socijalnog stanovanja finansirane EU sredstvima

Primopredaja dvije novosagrađene zgrade za socijalno stanovanje koja je održana u Banovićima 19. juna označava novi početak za 8 romskih porodica. Zahvaljujući projektu Akcija Roma, koji finansira Evropska unija i kofinansiraju lokalne vlasti, romske porodice koje su živjele u lošim i nezdravim uslovima konačno će imati pristojan dom i normalan život.

Khaldoun Sinno, zamjenik šefa Delegacije EU u BiH, naglasio je da je EU odlučna da pomogne BiH da osigura jednaka prava i bolju budućnost za sve svoje građane, i također istakao da institucije BiH imaju zajedničku odgovornost za poboljšanje integracije i inkluzije Roma. “EU je od 2013. godine uložila 10 miliona KM u ovaj projekat i izgradili smo i rekonstruisali mnoge stambene jedinice za romske porodice. Sada smo u drugoj fazi projekta. Prošlog mjeseca već smo predali nove stanove romskim porodicama u općini Kakanj i to ćemo nastaviti raditi u još sedam općina. Na ovaj način ćemo poboljšati vaš život i omogućiti vam da imate iste mogućnosti i šanse kao i svaki drugi građanin u BiH”, rekao je Sinno.

Načelnik općine Banovići, Midhat Husić, istakao je napore općine da se iznađu rješenja za stambena pitanja za građane Rome. “U protekle 3 do 4 godine realizovali smo nekoliko značajnih projekata u vezi sa stanovanjem Roma i izgradili gotovo 30 stambenih jedinica. Danas otvaramo 2 zgrade za socijalno stanovanje sa 8 stambenih jedinica. Želim zahvaliti našim partnerima koji su doprinijeli izgradnji ovih objekata i čestitati svim korisnicima na njihovim novim domovima”, rekao je Husić.

Šef Odjela za manjine pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, Želimir Lalić, istakao je da će ministarstvo nastaviti svoju podršku integraciji Roma u BiH. “Integracija Roma uključuje mnoge važne komponente, kao što su socijalna zaštita, obrazovanje, zapošljavanje, ali je pitanje stanovanja temelj normalnog života. Ministarstvo će nastaviti podržavati integraciju Roma u sve ove 4 komponente, ne samo u Banovićima, već također i u drugim općinama u BiH”, rekao je Lalić.

Direktorica Hilfswerk Austria International za BiH, Suzana Jašarević, naglasila je da je zahvaljujući sredstvima EU i lokalnom sufinansiranju osam romskih porodica u Banovićima znatno poboljšalo svoje živote. “Ključni prvi korak je napravljen, od ranijeg beskućništva do sadašnjeg podstanarstva u moderanom stanu, što je odlična polazna tačka za pristojno inkluzivno socijalno življenje”, rekla je Jašarević.

Projekat će značajno poboljšati uslove života i socio-ekonomsku uključenost 140 ugroženih romskih porodica u 9 ciljanih općina (Tuzla, Gračanica, Banovići, Kakanj, Zavidovići, Zenica, Bijeljina, Modriča, Brčko Distrikt BiH). Dvije zgrade u Banovićima su jedan dio od ukupno deset zgrada sa 68 stanova koje će se graditi za romske porodice u okviru projekta Akcija Roma.

Projekat AKCIJA ROMA finansira Evropska unija u iznosu od 2.500.000 eura i kofinansiraju lokalne vlasti u iznosu od 327.227 eura (ili 640.000 KM). Projekat implementira Hilfswerk Austria International, u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V (ASB) i udruženjem Kali Sara – RIC.

Banovići su jedna od devet općina/gradova u projektu koja snažno podržava socijalnu inkluziju Roma. Općina aktivno učestvuje u implementaciji projekta sa kofinansiranjem u iznosu od 40.000 KM, kao i zemljištem za izgradnju, svim potrebnim dozvolama i priključcima na infrastrukturu. Federalno Ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica izdvojilo je 100.000 KM za sedam projektnih općina u Federaciji BiH.

Pročitajte...