RTV TK-Emisija “Aktuelno” posvećena borbi protiv korupcije

Sutra je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. BiH spada među zemlje sa visokim stepenom korupcije. Brojne međunarodne organizacije, ali i dio domaćih institucija nastoji definisanjim poroznih tački Bh.sistema, te preventvinim i na koncu represivnim mjerama spriječiti ovu pojavu. U nemisiji Aktuelno o ovom problemu večeras govore predstavnici OSCE-a, tužilaštva, suda, tima za prevenciju korupcije. Emisija počinje nakon Dnevnika u 20 sati.

Pročitajte...