RTVTK i kompanija “Bingo” d.o.o. Tuzla potpisali ugovor o saradnji

Menadžment Radio-televizije Tuzlanskog kantona i predstavnici kompanije Bingo do.o.o Tuzla potpisali su ugovor o nastavku dugogodišnje saradnje.  Bingo je prepoznao zalaganja RTVTK za zaštitu domaće proizvodnje i afirmaciju domaćih brendova, dok za RTVTK ova kompanija znači mnogo više od trgovačkog lanca.  Zajedno idu ka stvaranju novih vrijednosti, jačanju domaćeg tržišta i otvaranju radnih mjesta. Poslovni partneri u RTVTK vide pouzdanog partnera, sa visokim stepenom odgovornosti prema javnosti. To je osnovni razlog nastavka saradnje RTVTK sa brojnim kompanijama. Među njima je i  BINGO. Ova, društveno odgovorna kompanija kontinuirano se razvija, ulaže u opremu i proširenje  kapaciteta. A RTVTK je bilježila svaki njihov uspjeh.

 „Već dugi niz godina mi sarađujemo sa Kantonalnom televizijom i zaista je zadovoljstvo biti partner takvog velikog medija koji ima tako veliki uticaj u našem kantonu. Nama kao bh kompaniji je jako bitno da se približimo lokalnom stanovništvu, a kako bolje to uraditi nego upravo preko stabilnog lokalnog medija. Kantonalna televizija pokriva veliki teritorij BiH. Ovo je najmnogoljudniji kanton i zaista smo sretni što ovoliko godina sarađujemo i na ovom nivou“, rekla je rukovoditeljica Službe za marketing kompanije Bingo Tatjana Paunoski.               

 „Bingo je najveći trgovački lanac u BiH. Taj status je stekao zahvaljujući između ostalog i saradnji sa RVTK unutar te medijske industrije. U svakom trenutku treba imati u vidu da je Bingo odavno prestao biti samo trgovački lanac i da je prisutniji na tržištu kao proizvodni kapacitet gdje su angažirana domaća radna snaga, domaći repromaterijal i sirovine, stvara se nova vrijednost i nova zapošljavanja. Želim zahvaliti na kompletnoj saradnji i doprinosu na oporavku bh društva“, rekao je direktor RTVTK Kasim Softić. RTVTK bila je i biće snažna podrška kompaniji Bingo i svim privrednim subjektima orjentisanim jačanju društva u cjelini. Osluškivanje potreba kupaca, transparentnost i medijsko predstavljanje nezaobilazni su faktori povjerenja, rečeno je na sastanku.

Pročitajte...