Rudnici u FBiH povećali proizvodnju i smanjili gubitke

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić prilikom predstavljanja rezultata rada Ministarstva u 2017 za ovu godinu istakao da je u rudnicima povećana proizvodnja i da su smanjeni gubici. Kada su u pitanju rudnici sa područja Tuzlanskog kantona u Rudnicima Kreka ističu da su u protekloj godini zahvaljujući povećanoj proizvodnji, smanjili ukupna dugovanja za 13. miliona maraka. Iz Rudnika Đurđevik naglašavaju da su uprkos zastarjeloj opremi i problemima sa kojima se susreću proizveli blizu pola miliona tona uglja.

Pročitajte...