Sa sjednice Vlade TK: 1,7 miliona KM podrške privredi TK

Vlada Tuzlanskog kantona je danas donijela Program za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa 1,7 miliona KM sa ESCROW računa. Zbog utvrđenog nenamjenskog utroška sredstava tokom protekle tri godine Vlada je dala i saglasnost na odluku kojom će, Regionalnom odboru „Merhameta“ Tuzla,  planirana budžetska sredstva od 300.000 KM za potrebe narodne kuhinje „Imaret“ Tuzla, biti umanjena. Razlog je utvrđeno nenamjensko korištenje sredstava…

Pročitajte...