Salkić zatražio od Vlade RS da riješi problem izučavanja bosanskog jezika u RS-u

Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić zatražio je ponovo od Vlade RS da riješi problem izučavanja bosanskog jezika i nastave na bosanskom jeziku u tom entitetu.

Traži da Vlada RS prekine praksu negiranja bosanskog jezika, kojim govori 52,86 posto stanovnika u Bosni i Hercegovini i koji je, prema izjašnjenju građana na popisu 2013. godine, drugi jezik po zastupljenosti u ovom entitetu.

U pismu koje je uputio entitetskom premijeru Radovanu Viškoviću, ministrici prosvjete i kulture Nataliji Trivić, te uredima visokog predstavnika, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Salkić napominje da nova školska godina u entitetu RS počinje za dvije sedmice, a da bošnjačka djeca početak nastave ponovo dočekuju uskraćena za jedno od osnovnih ljudskih prava.

– Pravo na jezik je zagarantovano ustavima entiteta i države, ali i brojnim međunarodnim konvencijama, te od Vas, kao predstavnika Vlade entiteta RS, tražim da se poštuje ovo pravo i prestane diskriminacija bošnjačke djece – ukazao je Salkić.

Kao politički predstavnik Bošnjaka u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, podsjeća da je Ustavom entiteta RS definisano pravo konstitutivnih naroda na vlastiti jezik i pismo, a to pravo je zagarantovano entitetskim zakonima, odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, mišljenjem OSCE-a, ali i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Podsjetio je na odrednice iz ustava entiteta i BiH o korištenju jezika konstitutivnih naroda, kao i da postoje i brojne druge međunarodne konvencije i dokumenti, po kojima narodi, u ovom slučaju Bošnjaci u entitetu RS, mogu izučavati i nazivati svoj jezik onako kako oni žele, bez ikakve diskriminacije.

-Imajući u vidu sve navedeno, a posebno činjenicu da su se Bošnjaci u Bosni i Hercegovini, a samim tim i u ovom entitetu, na popisu 2013. godine, ličnim izjašnjenjem opredijelili da govore bosanskim jezikom, obraćam Vam se s pitanjem: kada će prestati političko negiranje bosanskog jezika i kada će prestati diskriminacija bošnjačke djece u obrazovnom procesu u ovom entitetu – naveo je Salkić.

Početak nove školske godine koja je na pragu, dobra je, kaže, prilika da prestane sistemska diskriminacija i da vlasti ovog entiteta prestanu kršiti međunarodno pravo.

Bošnjaci u ovom entitetu su, napomenuo je, kontitutivan narod i prema Ustavu bi trebali biti ravnopravni građani s drugim narodima i građanima.

-Nažalost, Bošnjaci danas nisu ravnopravni u svim segmentima društva, a jedan od najizraženijih je obrazovni proces. Diskriminacija se, također, ogleda i u činjenici da se srpskom narodu omogućava da imenuje svoj jezik onako kako želi, a s druge strane, to pravo se oduzima bošnjačkom narodu ili im se nameće neprihvatljivo rješenje, po kojem se nudi naziv nepostojećeg jezika. Ovo stanje je neodrživo i ono svakodnevno ostavlja posljedice u društvu, stvara nepovjerenje u organe entiteta, ali i stvara opštu nepovoljnu sliku s pozicije poštivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda. Obzirom da se radi i o kršenju ustava države i entiteta i međunarodnog prava, o ovom problemu su detaljno upoznati svi relevantni predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ali i mnogi izvan BiH – dodao je entitetski potpredsjendik Ramiz Salkić.

Pročitajte...