KO SDA TK: Dodatne mjere u borbi protiv koronavirusa!

Kantonalni odbor SDA TK povodom pandemije uzrokovane Korona virusom podržava mjere koje su u ponedeljak 16.03. donijeli Vlada F BiH, kao i  Krizni štab TK, te pored toga traži od Vlade TK hitno održavanje vanredne sjednice Vlade TK sa programom konkretnih mjera, rokovima i nosiocima aktivnosti, saopćeno je iz Press službe KO SDA TK. U saopćenju se navode sljedeće mjere koje predlaže KO SDA TK:

1. osigurati 24-satni policijski nadzor nad svim javnim zdravstvenim ustanovama,

2. hitno aktivirati akumulirana sredstva Civilne zaštitite TK-a za nabavku neophodne medicinske opreme,

3. prilagoditi programe podrške privredi pojedinih ministarstava u programe saniranja nastalih šteta u privrednim društvima  uzrokovanim pandemijom,

4. odmah odobriti prijem nedostajućih zdravstvenih radnika na UKC Tuzla na određeno vrijeme od 120 dana,

5. intezivirati rad kantonalnih inspekcija u provođenju mjera Kriznog štaba, te

6. omogućiti nastavnicima i profesorima rad od kuće za vrijeme obustave nastave.

RTVTK/Press služba KO SDA TK