Saradnja Vlade TK i UNDP-a: U narednih pet godina planirano provođenje mjera energijske efikasnosti u 408 javnih objekata u vlasništvu kantona

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Vlade TK i Razvojnog programa UN-a u BiH (UNDP) stvoreni su preduslovi za nastavak plodonosne saradnje u i narednih pet godina. Ovaj dokument će olakšati saradnju u područjima održivog i inkluzivnog razvoja, uprave i vladavine prava, pružanja javnih usluga s fokusom na potrebe građana, i socijalne uključenosti. U narednom periodu biće podržan razvoj s niskim udjelom ugljika, projekti zaštite okoliša, jačanje ekonomske konkurentnosti, unapređenje poduzetničkih vještina, prilagođavanje javne uprave i usluga potrebama građana, ali i transparentnost pri upravljanju budžetima. Nakon potpisivanja Memoranduma, prezentirana je studija “Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona”.

Pročitajte...