Sastanak u ministarstvu privrede TK: Pripremne aktivnosti za održavanje Međunarodnog sajma poduzetništva i obrta “Grapos Expo” u toku

Pripremne aktivnosti za održavanje Međunarodnog sajma podutetništva i obrta  u Gračanici „Grapos Expo“ su u toku. O organizaciji okruglog stola o parafiskalnim nametima koji opterećuju privredu razgovarao je danas ministar privrede TK Osman Puškar sa direktorom sajma Nedžadom Nuhanovićem, dekanesom Ekonomskog fakuleta UNTZ Erminom Smajlović i prof.dr Izudinom Kešetovićem.

Više pogledajte u video prilogu.
Sagovornici: Nedžad Numanović, direktro sajma „Grapos Expo“Gračanica
dr. Izudin Kešetović
Osmar Puškar, ministar za privredu TK