Sastanak u rudniku soli Tuzla rezultirao dogovorom

Ministar za industriju, energetiku i rudarstvo Tuzlanskog kantona Srđan Mićanović prisustvao je danas radnom sastanku u Rudniku soli Tuzla. Tema sastanka bila je zapunjavanje jame „Tušanj“, a o čemu je dogovor postignut tokom nedavne posjete delegacije Vlade TK gradonačelniku Tuzle.  Organizator sastanka bio je Rudnik soli Tuzla, a sastanku su prisustvovali i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, generalni direktor Elektroprivrede Bajazit Jašarević, te predstavnik Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Novinarka: Anela Husić
Snimatelj: Emir Smajić

Sagovornici: Srđan Mićanović, ministar za energetiku i rudarstvo TK
Bajazir Jašarević, generalni direktor Elektroprivrede BiH
Anis Šaldić, direktor rudnika soli Tuzla
Nuraga Duranović, federalni rudarski inspektor

Pročitajte...