SDA: Blok 7 termoleketrane Tuzla i Blok 1 Termoelektrane Banovići nemaju alternativu

Blok 7 termoleketrane Tuzla i Blok 1 Termoelektrane Banovići nemaju alternativu u energetskoj politici Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, zaključeno je na okruglom stolu Savjeta za energetiku Kantonalnog odbora SDA Tuzla. Učesnici okruglog stola, založili su se za uspostavljanje energetski efikasnog, ekološki prihvatljivog i ekonomski konkurentnog energetskog sistema u čijem središtu će biti dva nova termoenergetska bloka u kome će se proizvoditi električna i toplinska energija  potrebna za privredni i urbani razvoj ne samo Tuzlanskog kantona već i Federacije Bosne i Hercegovine.To podrazumijeva:  restrukturiranje i modernizaciju Rudnika uglja Kreka, Đurđevik i Banovići, razvoj elektroprijenosne mreže, intenzivna istraživanja u oblasti obnovljivih izvora električne energije i investiranje u obrazovanje kadrova za moderne tehnologije koje će se ugraditi u ove termoelektrane, proširenje postojećeg sistema daljinskog grijanja u Tuzli i Lukavcu i izgradnja vrelovoda do Živinica. Članovi Savjeta su se založili za uspostavljanje pune upravljačke funkcije države u svim energetskim objektima u državnom vlasništvu uz maksimalno uvažavanje interesa lokalnih zajednica.