SDA Živinice o reformi zdravstvenog sistema

OO SDA Živinice održao je danas Press konferenciju na temu „reforma zdravstvenog sistema“ na kojoj je govorio dr. Šekib Umihanić, Primarius ortorinolaringolog.

„Jedan od ključnih ciljeva SDA BiH za period 2018-2022. godine sadržanje u Izbornoj platformi za opće izbore 2018. „Stabilnost-Razvoj-integracije“, odnosi se na Reformu sistema zdravstva, pravosuđa, obrazovanja i nauke. Nakon sistemske analize organizacione strukture zdravstvenog sistema u segmentu primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, urediti pravedniju raspodjelu poslova između ova dva nivoa zdravstene zaštite koja će biti popraćena i finansijski pravednom raspodjelom po principu „novac prati pacijenta”, stoji u Saopštenju SDA Živinice.