SDP: Ispitati odgovornost za imenovanja ministara bez odgovarajuće stručne spreme u TK

Povjereništvo Kantonalne organizacije SDPBiH Tuzla pridružuje se javnim osudama aktuelnog skandala u Vladi Tuzlanskog kantona, koji je nastao zbog toga što ministar za boračka pitanja nema potrebnu visoku stručnu spremu i iz tih razloga volonterski obavlja funkciju ministra.

Vladu TK, koju čine SDA i njeni sateliti, pored toga što nije imenovana u skladu sa Ustavom TK i Zakonom o Vladi TK, predložio je Premijer, a SDA-ova skupštinska većina potvrdila izbor, bez obzira što je to bilo u suprotnosti sa Zakonom o vladinim ministarskim i drugim imenovanjima.

Odgovornost za ovo, pored Premijera, snosi i Komisija za izbor i imenovanja Skupštine TK, na čijem je čelu odmetnuti bivši SDP-ovac Husein Tokić, koja je bila obavezna da izvrši sve Zakonom predviđene provjere svih kandidata za ministre, pošto je Zakonom propisano da ministri moraju imati visoku stručnu spremu i to iz oblasti koja je bliska poslovima za koje su imenovani.

Obzirom da to pomenuta Komisija nije uradila, već je Skupštini TK ponuđen nezakonit prijedlog, čime su poslanici u Skupštini TK i javnost dovedeni u zabludu, tražimo od nadležnih institucija da preduzmu odgovarajuće mjere, jer smatramo da, pored političke i moralne, ima i krivične odgovornosti.

Služba za odnose sa javnošću

KO SDPBiH Tuzla

Pročitajte...