Sedmica sudske nagodbe u Tuzli od 12. do 23. novembra

Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se provođenje aktivnosti ,,Sedmice sudske nagodbe” za period od 12. do 23. novembra. Cilj je rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Sud u Tuzli poziva stranke da riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.