Vlada TK: Političke i finansijske prilike stabilne, deficit manji za 50 posto

Kratkim uvidom u ekonomsko-političku situaciju na području Tuzlanskog kantona započeo je današnji sastanak premijera Jakuba Suljkanovića i šefa Ureda Misije OSCE-a u Tuzli Karla Jorssena sa saradnicima.

Uz napomenu da su i političke i finansijske prilike u TK stabilne te da je deficit smanjen za 50% a 2017. godina završena pozitivno,premijer  Suljkanović je goste upoznao sa strateškim projektima Vlade TK. Među ključnim su,rečeno je ovom prilikom, završavanje Centra za autizam, finansijska izdvajanja za majke-porodilje u stanju socijalne potrebe, ulaganje u obrazovanje, odnosno stvaranje boljih uslova za rad u osnovnim i srednjim školama i stvaranje preduslova za efikasniji rad pravosuđa izgradnjom zgrade Općinskog suda u Tuzli. Izdvajajući neke od značajnijih projekata premijer Suljkanović je naveo i finansijsku podršku nižim nivoima vlasti, odnosno rubnim  općinama kako bi se zaustavile migracije mladih prema gradovima ali i inostranstvu.

Na sastanku je bilo riječi i o borbi protiv korupcije i načinima na koji Tuzlanski kanton putem Tima za sprečavanje korupcije TKali i ministarstava daje podršku ovom projektu.