Seminar o zemljišnoj administraciji orgniziran danas u Tuzli

„Projekti zemljišne administracije u Tuzlanskom i Posavskom kantonu- iskustva, koristi i naredne aktivnosti“ naziv je seminara koji je danas organiziralo Udruženje građana geodetske struke „Geodet“i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Ovim projektom želi se stvoriti jedinstvena baze podataka o nekretninama, pojednostaviti sastav zemljišne administracije u Federaciji BiH, odnosno imati tačne, sigurne i pouzdane podatke o nekretninama.Opširnije u video prilogu.