Šiljegović: Imamo odliv kadrova iz Oružanih snaga BiH (VIDEO)

Parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović je u razgovoru za Federalnu novinsku agenciju (FENA) upozorio na odliv kadrova iz Oružanih snaga BiH što, kako kaže, mora da bude zabrinjavajuće.

Razgovarala: Aida Kovač

– Mislim da nam profesionalna vojna lica napuštaju Oružane snage iz razloga što nisu riješena osnovna statusna i materijalna pitanja. Dakle, neko ko ima malu platu vjerovatno ide da traži veću – kazao je Šiljegović, koji je prošle sedmice ponovno imenovan za parlamentarnog vojnog povjerenika.

Govoreći o ulozi parlamentarnog vojnog povjerenika, napominje da smo postali i regionalno prepoznatljivi.

– Dakle, u regionu jedino BiH ima zaštitnika ljudskih prava profesionalnih vojnih lica i kadeta – istaknuo je Šiljegović.

Napomenuo je da je dosadašnja praksa bila takva da je on sa svojim timom najčešće bio na terenu.

– Te terenske posjete, gdje živimo bar jedan dan ili par dana sa profesionalnim vojnim licima i pripadnicima na lokaciji je prava slika stanja u Oružanim snagama. Tu se mogu vidjeti teškoće s kojima su suočeni komandanti i profesionalna vojna lica. Plan u nekom narednom periodu je upravo takav – terenske posjete, terenske posjete, terenske posjete – kazao je Šiljegović.

Dodao je da je kancelarija parlamentarnog vojnog povjerenika otvorena, te da nikoga nisu vratili „ni telefonski, ni elektronski, ni fizički“.

Karakteristika za dosadašnji period je da su imali raznih pritužbi, otprilike prosječno 100 pritužbi godišnje.

– Volio bih da imamo 500 pritužbi, a da ih 490 nije osnovano i opravdano. Kad imamo 100, a od njih 100 je 80 osnovano ili postoji osnov za te pritužbe, tu pokazujemo određenu dozu zabrinutosti – kaže Šiljegović.

Ono na šta su se u prethodnom periodu žalila profesionalna vojna lica je napredovanje u službi, činovanje, ocjenjivanje, itd. Tu uvijek imaju pritužbi.

– Ono što je dobro je da smo, zajedno s Ministarstvom odbrane, taj proces izdigli na jedan veći nivo transparentnosti, tako da smanjujemo taj broj pritužbi – navodi parlamentarni vojni povjerenik.

Napomenuo je da su u proteklom periodu imali problem ishrane i „on je još uvijek aktuelan, zbog teškoća oko javnih nabavki, itd“.

Postoji, navodi Šiljegović, problem materijalno-tehničkih sredstava i materijalnih sredstava.

– Sve nam to sad prouzrokuje jednu pojavu koja je, kažu, i regionalno vezana, i državnički itd. Imamo odliv kadrova iz Oružanih snaga BiH i to mora da bude zabrinjavajuće. Mislim da nam profesionalna vojna lica napuštaju Oružane snage iz razloga što nisu riješena osnovna statusna i materijalna pitanja. Dakle, neko ko ima malu platu vjerovatno ide da traži veću – kazao je Šiljegović.

Dodao je da u narednom periodu moraju urediti poštivanje pravilnika o unapređenju i vođenju kroz karijeru. Dakle, naglašava Šiljegović, oni moraju da znaju šta mogu da očekuju u Oružanim snagama za godinu, dvije, pet, deset, „ta neizvjesnost njima daje mogućnost da odlaze“.

Napomenuo je da ima odličnu saradnju sa Zajedničkom komisijom za odbranu i sigurnost BiH, te da često idu u zajedničke posjete na lokacije.

Po njegovim riječima, saradnja s Ministarstvom odbrane i Zajedničkim štabom je vrlo profesionalna, kao i saradnja s Generalnim inspektoratom.

– Potvrda takvog zajedničkog rada Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost, parlamentarnog vojnog povjerenika, Parlamentarne skupštine BiH je ta da je ženevski DIKAF (Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga) prošle godine donio odluku da Bosni i Hercegovini dodjeljuje da bude domaćin i organizator Svjetske međunarodne konferencije ombudsmena za oružane snage 2019. godine. To je vrlo afirmativno za BiH i za kancelariju parlamentarnog vojnog povjerenika i za Ministarstvo odbrane BiH – smatra Šiljegović.

Istaknuo je da će sve učiniti da ovaj trend zaštite ljudskih prava profesionalnih vojnih lica bude na dosadašnjem nivou.

Pročitajte...