Simpozij specijalista javno-zdravstvenih disciplina u Tuzli od 6. do 8. septembra

U Tuzli je otvoren IV Simpozij specijalista javno-zdravstvenih disciplina„Ulaganje u prevenciju osnova održivog razvoja“. Naredna dva dana okupiće ljekare iz oblasti preventivnih grana medicine: epidemiologije, higijene i zdravstvene ekologije. Simpozij organizuje Udruženje  specijalista javno-zdravstvenih disciplina FBiH, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo TK. Osim, edukativnog, jedan od ciljeva je jačanje saradnje specijalista javno-zdravstvenih disciplina i saradnje sa drugim ustanovama, udruženjima i pojedincima u oblasti javnog zdravstva.