Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec juni 2021. godine iznosi 2.042,34 KM, i za za 21,72 KM je jeftinija od potrošačke korpe za prethodni mjesec.

Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za mjesec april 2021. iznosila je 990,00 KM (posljednji podatak objavljen od strane Federalnog zavoda za statistiku) i za 6,00 KM je niža od iznosa u prethodnom mjesecu.

Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 48,47%. Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca.

Samu potrošačku korpu čine sljedeće kategorije:

  • Prehrana – 44,6%
  • Stanovanje i komunalne usluge – 15,2%
  • Higijena i održavanje zdravlja – 6,4%
  • Obrazovanje i kultura – 6,4%
  • Odjeća i obuća – 14,7%
  • Prijevoz – 6,8%
  • Održavanje domaćinstva – 5,9%

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz 3 trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za dvanaest (12) stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest (6) stavki.