Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH održaće prvomajski marš u Sarajevu

Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH održaće prvomajski marš u Sarajevu, na Međunarodni dan rada. Zbog poštivanja epidemioloških mjera, marš će biti organiziran kao protestna vožnja ulicama Sarajeva, uz zaustavljanja pred tržnim centrima. Cilj marša, čiji je ovogodišnji slogan „I grob, i rob! Šta nam još spremate?“, je skrenuti pažnju na izrazito loš položaj radnica i radnika zaposlenih u ovom sektoru. Protestnim maršom žele još jednom podsjetiti na svoje osnovne prioritete u radu, a to je da radnice i radnici zaposleni u trgovini napokon dobiju povećanje minimalne plaće, da imaju pravo na sindikalno organizovanje te da imaju pravo na slobodan dan za državne praznike kao i da njihovi uslovi rada budu definisani Kolektivnim ugovorom.