Sindikat rudara: „Kako rudnicima obezbijediti minimum potrebnih uslova za njihov opstanak“

Juče, 18. septembra 2019. godine u Tuzli je održana Redovna sjednica Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH na kojoj je, između ostalog, bilo govora o dešavanjima ZD Rudnici uglja koji djeluju u sastavu Kocerna. S tim u vezi, Upravni odbor je radi situacije na terenu socijalnim partnerima predstavio sljedeće stavove, i to:

  1. Pod hitno, a najkasnije do kraja naredne sedmice izvršiti izbor i imenovanje novog saziva Uprave u ZD Rudnik mrkog uglja „Zenica“ u Zenici. Stava smo da aktuelni saziv Uprave ZD RMU „Zenica“ koji je u ostavci ne mora imati imperativ da u punom kapacitetu preuzme odgovornost za dešavanja u navedenom rudniku u narednom periodu.
  2. Zahtijeva se potpuna realizacija zaključaka usvojenih od strane socijalnih partnera, po kojim se  u narednih šezdeset dana treba definisati kratkoročni i srednjoročni obim plana izvođenja rudarskih radova u pogonima Stranjani, Raspotočje i Stara jama. Isto je potrebno uraditi najkasnije do kraja 2019. godine u svim Rudnicima uglja u Federaciji BiH, ukoliko isti nisu definisani.
  3. Zahtijeva se da stručna grupa Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH izvrši analizu stepena realizacije usaglašenih i odobrenih investicionih projekata u rudnicima uglja koje je trebalo implementirati JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo. Posebno treba analizirati nizak stepen realizacije investicionih projekata u ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli, sa posebnim osvrtom na nerealizovan projekat u vidu nabakve širokog mehanizovanog čela za Rudnik „Mramor“ koji posluje i radi u sastavu Rudnika „Kreka“ u Tuzli, kao i u ZD Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić“ Bila, u kojem se nije izvršila nabavka nove mašine za izradu jamskih prostorija i dizel lokomotive za transport opreme. Takođe, treba utvriditi iz kojih razloga se nepravovremeno otvorio postupak za nabavku širokog čela u RMU „Breza“ za pogon Sretno. Preispitati status predstavljenih projekata u ZD RMU „Kakanj“ te ispitati dinamiku svih aktivnosti koje trebaju omogućiti realizaciju otvaranja zamjenskog kapaciteta za PK „Dimnjače“ u Rudniku uglja „Gračanica“ Gornji Vakuf – Uskoplje. Pod hitno izvršiti analizu stanja rudarskih objekata sa površinskom eksploatacijom uglja u svim rudnicima jer je evidentno da većina objekata ne može odgovoriti na tehnološko proizvodnom planu i ponuditi potrebne rezultate.
  4. Pod hitno analizirati uslove pod kojima ZD Rudnici uglja egzistiraju u sastavu Kocerna sa posebnim osvrtom na veleprodajnu cijenu uglja za termoelektrane u Federaciji BiH, koja se nije mijenjala zadnjih deset godina. S tim u vezi, potrebno je pod hitno definisati veleprodajnu cijenu uglja koji se iz rudnika isporučuje JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, te je njena izmjena neophodna od 1. januara 2020. godine, ukoliko se želi opstanak rudnika uglja na području Federacije BiH.
  5. Najkasnije u roku od dvadeset dana od strane stručnih timova JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo i ZD Rudnici uglja u FBiH definisati skup kapitalnih investicionih projekata koje je potrebno u što kraćem roku realizovati a koji će dovesti do sigurnijih i humanijih uslova rada a u isto vrijeme rad učiniti produktivnijim. Definisani skup kapitalnih projekata dostaviti Ministarstvu energije, rudarstva i industrije FBiH koji će pratiti njegovu realizaciju.
  6. Nedostatak radnika u neposrednoj proizvodnji je gorući problem što automatski ima negativan utjecaj i na realizaciju proizvodnih rezultata. S tim u vezi, potrebo je isto analizirati, te prekvalifikacijom i dokvalifikacijom koja mora biti efikasna i pravovremena određene grupacije radnika osposobiti za izvođenje rudarskih radova u neposrednoj proizvodnji kako u objektima sa podzemnom, tako i u objektima sa površinskom eksploatacijom uglja.
  7. Pod hitno iznači rješenje na osnovu kojeg će se izvršiti penzionisanje određenih kategorija jer je vidljivo da postojeći pritisak na radnika iz nepsredne proizvodnje postao neizdrživ. Navedeno  usmjeriti isključivo prema kategorijama izvan proizvodnog procesa u ZD Rudnici glja u FBiH.
  8. Zahtijeva se analiza stanja opreme za izvođenje rudarskih radova, sa posebnim osvrtom na opremu koja iz određenih razloga nije u funkciji, utvrditi stepen neispravnosti i izvršiti procejnu opravdanosti investiranja u osposobljavanje za rad iste, te analizirati razloge zbog kojih u određenom periodu oprema iz ispravnog stanja prelazi u neispravno, kao i analizu angažmana opreme za izvođenje rudarskih radova koja je u vlasništvu trećih lica.
  9. Svjesni smo činjenice da je budućnost i perspektiva rudarskog sektora ovisna o izgradnji novih objekata u TE Tuzla i Kakanj, te u Banovićima.
  10. Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH sa sindikalnog aspekta smatra da je potrebno pod hitno aktivirati rad Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritroiju FBiH, kroz čiji rad treba analizirati prijedloge određenih grupacija, udrženja koje za krajnji cilj imaju izmjenu i dopunu  određenih zakonskih rješenja koje trebaju proizvesti bolji poslovni ambijent, rastertiti privredu te definisati način prevazilaženja određene problematike poput obračunatih a neuplaćenih poreza i doprinosa od strane određenih poreznih obveznika.

Služba za informisanje

 

 

Pročitajte...