Sjednica Vlade TK

Danas će zasijedati Vlada TK. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje Informacije o aktivnostima na pripremi Projekta za energetsku obnovu škola u ukviru Drugog poziva  EU/IPA INTERREG  Programa saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – CrnaGora 2014 – 2020 sa Prijedlogomškola za učešće u projektu. Pred Vladom TK će se naći između ostalog naći i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – septembar 2018. Godine.