Sjednica Vlade TK

Danas će zasijedati Vlada TK. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla sa Finansijskim izvještajem Agencije za privih šest mjeseci. Vlada će razmatrati Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Tuzla” o usvajanju izmjena i dopuna plana poslovanja za 2018. Godinu.  Kantonalna Vlada bi trebala donjeti i Odluku o davanju saglasnosti na Cjenovnik o visini naknade za izvršene usluge Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...