Sjednica Vlade TK

Sjednicu će danas održati Vlada TK. Na dnevnom redu je razmatranje prijedloga Plana energijske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona za period 2016 – 2018. Godine,  Razmatranje Plana jesenje sjetve u 2018. godini za područje Tuzlanskog kantona, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja i Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Vlada će, između ostalog još razmatrati i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava Razvojnom programu Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini za transfer druge tranše na ime sufinansiranja direktne tehničke podrške u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja, prijedlog Odluke o prihvatanju saradnje sa Udruženjem Centar za razvoj i podršku na Projektu za energetsku obnovu škola na području Tuzlanskog kantona u okviru Drugog poziva EU/IPA INTERREG Programa saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020.