Sjednice vijeća u Čeliću i Srebreniku

Sjednice vijeća danas će biti održane u dvije općine u TK. Vijećnici u Čeliću trebali bi  razmatrati Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Čelić za period od 01 januara do 30. Septembra 2017. Godine, Odluku o izmjeni i dopuni Budžeta općine Čelić, kao i razmatranje nacrta Budžeta općinu Čelić za 2018. godinu. Vijećnici u Srebreniku će razmatrati Nacrt dokumenta okvirnog Budžeta općine Srebrenik za period 2018. – 2020. Godina, nacrt odluke o Budžetu općineza narednu godinu, kao i Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Srebrenik s izvještajem o troškovima tekuće rezerve za period 01.01. do 30.09. 2017. godine.

Pročitajte...