SKPC Mejdan: U toku UNDP-ova procedura za angažman projektantske kuće

Za sada još nisu počeli radovi na obnovi tuzlanskog hrama sporta. Nedavno je potpisan je sporazum između UNDP-a i Grada Tuzle. U toku je UNDP-ova procedura za angažman projektantske kuće koja će procjeniti koliko je novca potrebno za obnovu Mejdana. Taj je proces podijeljen u nekoliko etapa. Prva je zaštita objekta od ponovnog plavljenja a nakon toga bi uslijedila zamjena parketa u velikoj dvorani. Opširnije u prilogu